Handel och butik

Handel och butik är en särskilt utsatt sektor där risken för att utsättas för rån och hotfulla situationer är hög. Våld och hot förekommer, och är svårt att undvika då det är händelser som inte går att förutse och styra över. Det finns däremot förebyggande åtgärder. Ni kan trygga er personal och era varor genom att utöka säkerheten i butikerna, och på så sätt minska möjligheten för tjuvar att genomföra planerade dåd.

Vi har en mängd lösningar för att öka säkerheten för dig och din personal. Klicka på våra olika produktkategorier nedan för att läsa mer.

Referenser, inga problem det lämnar vi gärna vid förfrågan. Vi kan via vår samarbetspartner Wasa Kredit erbjuda finansieringslösningar av din säkerhetslösning.