Bostadsrättsföreningar o flerfamiljsboenden

Sedan många år har vi levererat säkerhetslösningar som ökat tryggheten för hushåll i flerfamiljsboenden.

Att införa passerkontroll vid entréer och gemensamma dörrar samt ett elektroniskt bokningssystem till tvättstugan är några exempel på hur fastighetsägare kan erbjuda en bättre boendemiljö. Förutom att tryggheten ökar, bland annat genom minskad skadegörelse och minskat obehörigt spring, blir också vardagslivet smidigare för de boende. Med elektroniska informationstavlor i trappuppgångar kommer de boende, kunna ta del av information från styrelsen. Oavsett om informationen är ämnad för ett specifikt hushåll eller är av gemensam natur. I lösningen för passerkontroll kan vi dessutom integrera exempelvis inbrottslarm, brandvarning och kameraövervakning.

Låt oss hjälpa er med:

Referenser, inga problem det lämnar vi gärna vid förfrågan. Vi kan via vår samarbetspartner Wasa Kredit erbjuda finansieringslösningar av din säkerhetslösning.