Brandskydd

Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det ev. material som är nödvändigt om det värsta händer och brand uppstår.

En automatisk brandlarmanläggning ska upptäcka en brand. Ett utrymningslarm har till syfte att initiera utrymning av en byggnad vid brand eller annan fara.