Brandskydd

Lång erfarenhet och rätt certifieringar

Vi har erfarenhet från både stora och små projekt och våra certifierade brandingenjörer kan hjälpa dig skapa ett brandskydd som varnar vid rökutveckling och brand samt skickar signal till din larmcentral för de åtgärder som behövs, bland annat kalla ut brandkår.

Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det ev. material som är nödvändigt om det värsta händer och brand uppstår.

En automatisk brandlarmanläggning ska upptäcka en brand. Ett utrymningslarm har till syfte att initiera utrymning av en byggnad vid brand eller annan fara.

Kontakta oss redan idag för personlig service där vi hjälper dig med allt från projektering till implementering.
I Stockholm hittar ni oss här:
Sjöflygvägen 35C
187 62 Täby

I Norrköping hittar ni oss här:
Albrektsvägen 101
603 55 Norrköping

I Norrtälje hittar ni oss här:
Faktorigatan 3
761 30 Norrtälje

Kontakta oss för info

* Obligatoriska fält

© 2024 NVSS SECURITY

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram