Kamerabevakning till ditt företag

Med kamerabevakning kan du övervaka ett område, olika händelser eller processer. Det är ett utmärkt komplement till ett inbrottslarm där du med hjälp av integrering av systemen kan få en total överblick i händelse av aktivering. Vi på NVSS har mångårig erfarenhet av projektering och installationer av kamerabevakningssystem för olika ändamål och kan hjälpa dig med stora projekt i alla typer av fastigheter.
Samtliga installationer utförs av vår utbildade och certifierade personal. Vill du veta mer, eller få förslag på hur du kan höja säkerheten? Kontakta oss idag så får du personlig service och rådgivning.

Konstant bevakning eller tillfällig?

Kamerabevakning kan användas på flera olika sätt. Antingen är det ett system som alltid är igång och dokumenterar händelser i realtid. Du kan bevaka dina lokaler från valfri plats och kan därmed också sätta in rätt åtgärd vid en händelse. Bevakningskameror kan också aktiveras automatiskt i händelse av inbrott, eller andra larm, och då spela in händelsen samtidigt som det kan vidarebefordras till en larmanläggning eller larmcentral.

  • Svårtillgängliga platser eller utrymmen som anses mindre trevliga kan bevakas konstant
  • Obehörigt passeringsförsök kan detekteras
  • Utlöst larm kan spelas in

Lagen om kamerabevakning – vi vet vad som krävs!

Den nya lagen GDPR har ersatt Personuppgiftlagen och ger privata aktörer och företag större frihet när det gäller kameraövervakning. Kamerabevakningslagen är en kompletterande svensk lag som gäller för dig som kamerabevakar i Sverige. Om det sker på en plats där allmänheten har tillträde, eller utför en uppgift av allmänt intresse, krävs tillstånd. Även om den plats du övervakar inte kräver tillstånd så måste alltid dataskyddsförordningen följas. Det ställs också högre krav på information:

  • Skyltar med information att kameraövervakning sker
  • Information om syfte
  • Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om vilka lagar och regler som styr kamerabevakning kan du alltid besöka IMY Integritetsskyddsmyndigheten där du hittar all tillgänglig information. Där kan du även läsa lagtexten i sin helhet. Vi på NVSS kan även svara på frågor som rör kamerabevakning, kontakta oss om du vill veta mer.

I Stockholm hittar ni oss här:
Sjöflygvägen 35C
187 62 Täby

I Norrköping hittar ni oss här:
Albrektsvägen 101
603 55 Norrköping

Kontakta oss för info

* Obligatoriska fält

© 2024 NVSS SECURITY

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram