YOUNiQ Ansiktsigenkänning


YOUNiQ - access möjliggör tillgång till utrymmen och anläggningar genom biometrisk ansiktsigenkänning. YOUNiQ kan användas i stället för, eller i kombination med, traditionella nycklar, mobiltelefoner, blippar och id-kort.


Fördelar med YOUNiQ


• Högre säkerhetsgrad

• Användarvänligt

• Enkel registrering av nya användare

• Minskar administrationskostnader

• Enkelt att använda • Kostnadseffektivt • Säkert


ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

PASSERSYSTEM

Allmänna passersystem.


BESÖKSREGISTRERING

Bjud in era gäster och tillåt tillträde under besökstiden.


Passersystem till specifika utrymmen

Exempelvis säkerhetsklassade utrymmen med begränsad access som ska vara tillgängliga för vissa personer under vissa tider på dygnet.


Passersystem till andra utrymmen

Exempelvis kontorshotell, hotellrum, operationssalar, medicinskåp, som ska vara tillgängliga för viss personal under vissa tider på dygnet eller i längre perioder.


Passersystem till lager

Som lager med dyrbar och känslig utrustning.


Övrigt

Och mycket, mycket mer...


YOUNiQ Access

Så här funkar det:

1

Länk för registrering skickas till den inbjudna.

2

Registrering genom en selfie som skickas till databasen.

3

Bild tas vid ankomst som genom biometri jämförs med selfien.

4

Om selfin och bilden matcher, låses dörren upp par automatik.

Referenser


Klicka på logotyperna för Precise, RCO, Crossfit Täby eller Friskis & Svettis
nedan för att se hur YOUNiQ fungerar vid olika användningsområden.
På vår youtube-kanal NVSS Security demonstreras YOUNiQ på kortfria gym och
nyckelfria medicinskåp samt hur det bidrar till bekväm besökshantering.Kontakta oss för info

Besök oss på