Driftövervakning

Med ett system för driftövervakning så kan du enkelt övervaka din fastighet och dina lokaler. Där får du information om fel och händelser i din anläggning.

Vilken eller vilka händelser i systemet som aktiverar ett driftlarm konfigureras med hjälp av olika filter. Ett filter kan vara inställt för att informera om att en dörr som borde vara stängd är öppen, exempelvis entrédörren i en portuppgång. Med e-post eller SMS-funktion skickas information om den öppna dörren direkt till den personal, väktare eller jourpersonal som har till uppgift att åtgärda, i detta fall den öppna dörren. Något som sparar energi samtidigt som det ökar tryggheten.

Andra exempel är att systemet kan larma, vid exempelvis vandalism, om systemet tappar kontakt med en läsare. Informationen om att läsaren är ur funktion skickas direkt till den som ansvarar för funktionen o denne kan skicka ut personal som åtgärdar ev. fel och återställer funktionen.

Driftlarm kan styras så att de bara är i funktion vissa tider eller dagar samt att meddelanden skickas till olika mottagare beroende på vilken tid på dygnet larmet aktiveras.
I Stockholm hittar ni oss här:
Sjöflygvägen 35C
187 62 Täby

I Norrköping hittar ni oss här:
Albrektsvägen 101
603 55 Norrköping

Kontakta oss för info

* Obligatoriska fält

© 2024 NVSS SECURITY

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram