Larmcentral

När olyckan är framme är tidsaspekten ofta den viktigaste faktorn. Vi vet vilken larmcentral som på kortast möjliga tid ser till att du får rätt åtgärd utförd, oavsett om det gäller inbrott, brand, störningsjour, eller andra händelser som kräver snabba insatser.

Vi kan koppla upp dig till den larmcentral du själv valt eller så kan vi föreslå en som kommer att leva upp till dina behov och förväntningar.
I Stockholm hittar ni oss här:
Sjöflygvägen 35C
187 62 Täby

I Norrköping hittar ni oss här:
Albrektsvägen 101
603 55 Norrköping

Kontakta oss för info

* Obligatoriska fält

© 2024 NVSS SECURITY

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram