Hisstyrning

Vet du vem som använder hissen?

Genom hisstyrning har du möjlighet att bestämma vem som skall ha access till hissen och till vilka våningsplan personen ska ha access till.

När en person med behörighet till vissa våningsplan använder sin tag eller sitt kort på läsaren i hisskorgen tänds endast de våningsknappar som personen i fråga har tillgång till. För att ytterligare stärka säkerheten kan hissen programmeras så att personer utan behörighet inte kan kalla på den.

Vi har erfarenhet av installationer av hisstyrning på bland annat Danderydssjukhus, och referens kan lämnas på begäran.