Hisstyrning

Vet du vem som använder hissen? Genom hisstyrning får du möjlighet att bestämma vem som skall ha access till hissen och till våningsplanen. Med en läsare (för kort eller tag) monterad i hisskorgen kan du bestämma vem som ska ha tillträde till ett visst våningsplan. När någon använder sitt kort eller sin ”tag” i hissen tänds endast de vånings-knappar, till våningar som personen i fråga ska ha tillgång till.

För ännu högre säkerhet kan man ”stänga ute” obehöriga från användandet av hissen genom att personer utan behörighet inte ens kan kalla på den.