Överfallslarm

Öka säkerheten och välbefinnandet för din personal.

Inom handeln händer det att du arbetar ensam och hanterar pengar. Det finns stor risk att du kan komma att utsättas för rån.

Det finns exempel på många andra arbetsmiljöer där det finns behov av ett överfallslarm. På bl.a. vårdinrättningar, kontor med hög besöksfrekvens, lager och transporthubbar kan personalen många gånger känna otrygghet o riskerar att utsättas för hot och påtryckningar och i värsta fall även rån och personskador.

Med ett överfallslarm i form av fast monterade larmknappar, strategiskt utplacerade i dina lokaler ser du till att personalen snabbt kan påkalla hjälp i en hotfull situation. Komplettera den fasta lösningen med en bärbar för ökad trygghet.