Överfallslarm

Öka säkerheten och välbefinnandet för din personal.

Inom handel finns stor risk att du kan komma att utsättas för rån. Den som är mest utsatt är den som hanterar pengar eller annat stöldbegärligt gods.

Med ett överfallslarm i form av strategiskt utplacerade larmknappar i dina lokaler ser du till att personalen snabbt kan påkalla hjälp i en hotfull situation. Komplettera den fasta lösningen med ett bärbart överfallslarm för ökad trygghet.

Butik och handel är inte den enda arbetsmiljön där behov av överfallslarm finns

Det finns exempel på många andra arbetsmiljöer där det finns behov av ett överfallslarm. Andra yrken med hög risk att stöta på aggressiva och provokativa människor kan vara polis, kollektivtrafik, socialvård, sjukvårdspersonal. I dessa yrken kan personalen känna sig otrygga med risken att utsättas för hot och påtryckningar, och i värsta fall även rån och personskador. För att trygga personalen kan överfallslarm vara en bra säkerhetslösning.

Kontakta oss så går vi tillsammans genom ert behov och en passande säkerhetslösning.

I Stockholm hittar ni oss här:
Sjöflygvägen 35C
187 62 Täby

I Norrköping hittar ni oss här:
Albrektsvägen 101
603 55 Norrköping

I Norrtälje hittar ni oss här:
Faktorigatan 3
761 30 Norrtälje

Kontakta oss för info

* Obligatoriska fält

© 2024 NVSS SECURITY

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram