Företagslarm och butikslarm

Det primära syftet med företagslarm och butikslarm är att avskräcka från inbrott. I de fall ett inbrott ändå sker är det viktigt att rätt insats påkallas. Med hjälp av färdiga larmpaket, eller skräddarsydda larmsystem för ditt företag, kan vi hjälpa dig att säkra dina lokaler.

Vår kunskap och erfarenhet säkrar ditt företag

Vi på NVSS har lång erfarenhet av stora projekt i alla typer av fastigheter för företag. Vi har hjälpt stora kedjor som exempelvis ICA, Lagerhaus och Kicks med installationer av larmsystem. Med våra certifierade lösningar kan du lita på att du får ett larm som uppfyller alla säkerhetskrav. Eftersom vi inte är bundna till någon specifik leverantör kan vi välja de system som passar bäst och det vaktbolag som är starkast i ditt område.

För att ett företagslarm ska verka avskräckande är det viktigt att man väljer ett larmsystem som är säkert. Med hjälp av exempelvis larmdekaler och synliga övervakningskameror kan du få inbrottstjuven på andra tankar.

Välj ett säkert system!

Vi använder enbart system av hög kvalitet som är svåra att överlista. Det innebär att du med ett larm från oss kan känna dig trygg och att dina lokaler är säkra.

Larm ska uppmärksamma inbrott och försvåra

När ett inbrottslarm blir aktiverat är det viktigt att rätt åtgärder sätts in. Det kan vi hjälpa er med! Vi ger dig personlig rådgivning vad det gäller sektionsindelning, vilka typer av detektorer du behöver vilken slag larmöverföring som är lämplig och hur strömförsörjning ska ske. Exempel på vad som händer när larmet aktiveras är:

  • Ljud & ljus-aktivering där du kan få sirener som ljuder och ljus som uppmärksammar
  • Larmöverföring till larmcentral
  • Utryckning av väktare
  • Uppringning och/eller SMS till din mobil

 

Skydda din verksamhet

Ett inbrott kan ställa till med så mycket mer än bara förlorat gods. Det kan bli långa driftstopp som gör att ditt företag blir lidande. Med ett inbrottslarm från oss på NVSS blir din verksamhet skyddad. Kontakta oss idag för en personlig rådgivning och ett professionellt larmsystem anpassat för ditt företag.

För att minimera de skador som kan uppstå vid ett faktiskt inbrott kan du även få moderna larmsystem som aktivt skrämmer bort tjuven. Exempel på åtgärder vid inbrott är:

  • Rök – Minimerar sikten för inbrottstjuven
  • Ljusstyrning – Larmet kan stänga av belysning för att försvåra, alternativt tända för att synliggöra
  • Dörrlåsning – Innerdörrar kan låsas automatiskt för att göra det svårare för tjuven att ta sig vidare in i lokalen
  • Talkommunikation – En röst meddelar genom högtalare att larmet är aktiverat och att polis/väktare är tillkallad