• NVSS Security

    NVSS ÄR ETT STOCKHOLMSBASERAT SÄKERHETSFÖRETAG med mångårig branscherfarenhet. Eftersom vi inte är uppbundna i några avtal har vi möjlighet att själva välja att samarbeta med de absolut bästa säkerhetsföretagen i branchen. Vi erbjuder ett flertal fasta paketerade tjänster men även skräddarsydda och kundanpassade tjänster och servicenivåer.

    Vi som jobbar inom företaget har alla en flerårig erfarenhet av såväl inbrottslarm, passersystem, IP-baserade som analoga CCTV-system. Därmed kan vi vara ett stöd under såväl projektering som implementering av säkerhetssystem. Vidare erbjuder vi en personlig service som gör att du får en kontaktperson som kan allt om ditt system vilket ger dig ett bättre stöd om något skulle inträffa.